Studentvillkor

Musikundervisning.se är en webb-plattform som kopplar samman studenter i alla åldrar, med olika förmågor, på olika instrument med högkvalitativa, professionella, bakgrundskontrollerade musiklärare. Dessa regler och villkor bör läsas i samband med vår privacy policy

Om Musikundervisning.se och definitioner

1.1
Musikundervisning.se är en webb-plattform som kopplar samman studenter i alla åldrar, med olika förmågor, på olika instrument med högkvalitativa, professionella, bakgrundskontrollerade musiklärare.

1.2
Musikundervisning.se ägs och drivs av More Music Group.

1.3 Dessa regler och villkor ersätter tidigare versioner och trädde i kraft den 8e juli 2021.

1.4
Genom att använda webb-plattformen godkänner du att vara bunden till dessa regler och villkor. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia för egen räkning.

1.5
"Webb-Plattform" hänvisar till Musikundervisning.se.

1.6
"Student" om en person använder webb-plattformen för att söka och ta musiklektioner antingen för sig själv eller gällande ett barn denna person är förälder eller målsman för.

1.7
"Lärare" är en professionell, egenanställd musiklärare som erbjuder musikundervisning och använder kommunikation, bokning- och avgiftservice försedd av webb-plattformen.

1.8
"Gemenskapen" refererar till lärare, studenter och Musikundervisning.se personal.

1.9
"Priset" refererar till den totala summan för undervisningsavgift och avgiften för plattformen.

1.10
"undervisningsaviften" refererar till summan av priset som betalas till läraren.

1.11
The "Plattform-avgift" är summan som dras av från "priset" i utbyte för marknadsföring, kommunikation, lektionsbokning och avgifter som förses av webb-plattformen.

1.12
"Transportavgift" refererar till den tilläggskostnad som appliceras av läraren för att täcka den tid och utgift som krävs för att resa hem till studenten, när studenten önskar att ha lektionen hemma hos sig.

1.13
"Blocklektioner" är ett bulkinköp av 5, 10 eller 20 lektioner. När en student köper blocklektioner kan läraren skapa lektioner som bekräftas automatiskt. När blocklektioner köps kan studenten möjligtvis få en rabatt upp till 20% av priset.

1.14
En "bekräftad lektion" är en lektion som har betalats för och bekräftats av studenten.

1.15
Fast termsplan är ett block på minst 15 lektioner, betalad i förväg med rabbaterad taxa. I utbyte mot rabatten avstår studenten sig rätten att redigera, ändra eller avboka lektionen. I utbyte mot de restriktiva villkoren associerat med fast terminsplan för studenten, går läraren med på att sänka priset.

Hur Musikundervisning.se fungerar. Vi:

2.1
Förser marknadsföring, kommunikation, bokning- och avgiftservice för professionella, egenföretagar-musiklärare.

2.2
Förser en webb-plattform där studenter enkelt kan komma i kontakt med en lärare, arrangera och betala för musiklektioner.

2.3
Ta alla nödvändiga steg för att upprätthålla webb-plattformen och erbjuda en konsekvent service.

2.4
Bakgrundkontrollerar våra lärare och säkerställer att samtliga lärare har ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan de kan publicera något på plattformen. Vi säkerställer att samtliga lärare går med på att följa vår policy gällande skydd av barn, vår uppförandekod och vår policy gällande ensamarbete Samtliga lärare måste läsa och förstå dokumentet Hålla Barn Trygga i Undervisningen.

2.5
Granskar lärare vid ansökningsstadiet för att säkerställa att de möter våra stränga kriterier gällande kvalitet och professionalism. Vi arbetar med läraren för att få texten och bilderna som visas på deras profil att vara tillförlitliga och klara.

2.6
Agera barriär mellan den personliga och professionella för våra lärare (som bra skyddande praxis föreskriver). Vi uppträtthåller ett notifikationssystem för att säkerställa snabb kommunikation mellan lärare och student är möjlig. Från och till granskar vi meddelanden skickade via plattformen.

2.7
Uppvisa noggrann information kring avgift för både lärare och student och lös samtliga betalningar för lärare inom parametrarna gällande tid som beskrivs i dessa vilkor.

2.8
Undersök alla klagomål (inkluderat återbetalningar) i linje med vår klagomålsservice, som finns tillgänglig vid förfrågan.

2.9
Ta de nödvändiga stegen som behövs för att skydda vår student- och lärardata som beskrivs i vår integritetspolicy.

Vår kommunikationsstandard. Alla som använder webb-plattformen godkänner att:

3.1
Ta ansvar gällande säkerheten för sig själva och deras barn som är kopplade till Musikundervisning.se. Inkluderande men inte begränsande till att använda internet säkert. I händelse av ett lösenord / inloggningsdetaljer inte längre är privata, vänligen kontakta plattformen omedelbart. Om Musikundervisning.se inte kontaktas är vi inte ansvariga för begångna handlingar på ditt konto.

3.2
Säkerställ meddelanden och innehåll som publicerats på webb-plattformen är legala och inte på något sätt är kränkande eller illegala. Om ett meddelande eller något innehåll orsakar bekymmer eller oro, har du skyldighet att rapportera det till Musikundervisning.se.

3.3
Ta ansvar och använd sunt förnuft när du bedömer tillförlitligheten av information. Musikundervisning tar alla rimliga steg för att säkerställa tillförlitligheten av information, men detta kan inte garanteras.

3.4
I fall en aspekt av dessa regler och villkor inte följs, har Musikundervisning.se rätten att omedelbart och oåterkalleligt bannlysa och stänga av någon på webb-plattformen. Musikundervisning.se beslut ät slutgiltigt.

Studentansvar. Alla studenter godkänner att:

4.1
Förvänta att Musikundervisning.se lärare fullföljer sitt ansvar som beskrivs i dessa regler och villkor. Studenter accepterar att Musikundervisning.se inte ansvarar för lärares uppförande eller handlingar.

4.2
Att inte använda webb-plattformen om man inte är 18 år eller äldre. Gällande barn och ungdomar måste föräldrar och/eller målsman använda webb-plattformen å barnets vägnar. Föräldrar och målsmän förstår att Musikundervisning.se eller någon kopplad till Musikundervisning.se, eller lärare som marknadsför sig på webb-plattformen agerar inte i Loco Parentis någon gång.

4.3
Förse personlig information som stämmer för kommunikationssyfte, lektionsbokning och avgiftshantering och all annan aktivitet som associeras med webb-plattformen.

4.4
Säkerställ att alla lektioner är bekräftade och betalda innan lektionen äger rum. Studenter godkänner att lektionen inte är bekräftad förrens dom har tagit de nödvändiga steg som krävs. Musikundervisning.se rekommenderar att lektioner bekräftas inom 5 timmar efter att läraren har skapat lektionen.

4.5
Använd alltid de betalningssystem som finns på webb-plattformen för att betala lektioner med din lärare.

4.6
Tillåt Musikundervisning.se att ta betalt och samla in undervisningsavgifter och även avgifter för utförda tjänster å lärarens vägnar inkluderat marknadsföring, kommunikation, bokning och avgiftsystem, beskrivet på webb-plattformen som plattform-avgifter. Musikundervisning.se visar tydligt upp denna information i betalningsflödet på webb-plattformen.

4.7
Godkänn att när en betalning har gjorts och lektionen bekräftats, har studenten en överrenskommelse med läraren och Musikundervisning.se accepterar inget ansvar för lärarens ansvar i avseende för denna överrenskommelse.

4.8
Fortsätt att använda webb-plattformen för kommunikation, lektionsbokning ocg avgiftshantering under hela tiden gällande deras överrenskommelse med läraren. Samtliga lektioner med läraren måste bokas, bekräftas och betalas för genom webb-plattformen.

4.9
Försök att kringgå webb-plattformen och dess tjänster kommer att klassas som mellanhandsreducering och kan komma att resultera i en bannlysning eller avstänging från webb-plattformen.

4.10
Förse en säker miljö, när lektioner hemma hos studenten krävs. För att skydda barn rekommenderas inte lektioner inne på sovrum och öppna dörrar rekommenderas.

4.11
Godkänn ansvaret för kvalitetsförsäkring. Medans Musikundervisning.se genomgår alla nödvändiga steg för att säkerställa kvaliteten och professionalismen gällande läraren, är det studentens ansvar att använda bästa omdöme för att fastställa lämpligheten för deras eller för deras barns\ behov.

4.12
Säkerställ att de har adekvata system för att mottaga notifikationer i linje med deras valda notifikationsinställningar. Musikundervisning.se är inte ansvariga om notifikationner eller meddelanden skickas och inte kollas eller mottages av studenten på grund av att det är något fel på studentens mailsystem. Musikundervisning.se rekommenderar att mailadressen [email protected] sparas som en kontakt i detta avseende.

4.13
Följ dessa regler och villkor, om detta enligt Musikundervisning.se inte skulle göras av studenten kan de komma att stängas av från webb-plattformen.

Prissättning och rabatter

5.1
Lärarna som visas på webb-plattformen visar sina priser tydligt på sin lärarprofil. Dessa priser visas även när studenten bekräftar och betalar för en enskild lektion. Lärarens\ priser kan också ses när studenten köper blocklektioner. Priset för lärare varierar beroende på faktorer så som erfarenhet och plats.

5.2

De flesta studenterna köper flexibla blocklektioner efter den första lektionen. Efter att du har köpt ett block, kommer du att kunna planera lektioner med läraren som kan vara fasta eller flexibla gällande tid. Här nedan kan du se villkoren för våra flexibla blocklektioner.

Validity Samtliga lektioner (mellan 1 och 20) i blocket är giltiga i 12 månader från köpdatum.

Nöjdhetsgaranti: I det osannolika fallet att du inte skulle vara nöjd med din lärare, kan vi ordna med en ersättare åt dig.

Flexibilitet: Du kan boka nya tillfällen med din lärare när som helst eller bestämma en stående lektion en viss tid eller dag i veckan eller i månaden.

5.3
Studenten kan välja att webb-plattformen automatiskt förnyar blocklektionerna när lektionerna från nuvarande block har använts.

5.4
Blocklektioner är tillgängliga i flera olika versioner, som tydligt visas på lärarens\ profil.

5.5
Studenten får rabatt på priset när blocklektioner bestående av minst 5 lektioner köps. Rabatterna som finns tillgängliga är: 5 lektioner - 10% rabatt 10 lektioner - 15% rabatt 20 lektioner - 20% rabatt

5.6
När blocklektioner köps ger studenten tillåtelse till läraren att automatiskt skapa och godkänna lektioner, genom att använda informationen gällande datum, tid, plats och längd som studenten uppgett.

5.7
Webb-plattformen godkänner att förse notifikationer varje gång en lektion bokas och bekräftas. Det är studentens\ ansvar att kontrollera dessa detaljer och se att de är korrekta och kontakta läraren med önskemål på tillägg i rimlig tid innan lektionen.

5.8
Web-plattformen kommer att förse information, tillgänglig på Mitt konto på studentens konto, som visar hur många kvarvarande lektioner det är av blocket.

5.9
När studenten instruerar plattformen att automatiskt förnya blocklektionerna, kommer webb-plattformen att debitera från betalningskortet från tidigare och skapa dubbla blocklektioner å studentens\ vägnar. Studenten instruerar webb-plattformen att säkert spara kortuppgifter som beskrivs detaljerat i klausul 6.9 av villkoren. Om studenten valde att dela upp betalningen vid köpet av de första blocklektionerna, kommer webb-plattformen att dela upp betalningen gällande den automatiska förnyelsen av följande block. Webb-plattformen kommer att skicka en mail-notifikation till studenten 2 dagar innan betalningen för den automatiska förnyelsen dras. Webb-plattformen lägger till en knapp på studentens Dashboard vilket möjliggör för studenten att redigera eller avboka sin automatiska förnyelse när som helst. Webb-Plattformen godkänner att återbetala till studenten de pengar som debiteras vid en oönskad automatisk förnyelse.

5.10
Alla lektioner som köps inom ett block är giltiga i 12 månader från köpdatum. Studenten förstår att kvarvarande lektioner som inte använts inom 12 månader från köpdatum kommer att anses som utgångna och kan inte lämnas tillbaka eller återbetalas."

5.11
Studenten har rätt till att instruera läraren att skapa lektioner på gemensamt bekväma tider för både studenten och läraren. Datumet, tiden och platsen för varje enskild lektion är flexibel och behöver inte vara samma varje lektion.

5.12
Om studenten inte skulle känna sig nöjd med lärarens kvalitet, godtar studenten att hen måste informera webb-plattformen som i sin tur kommer att rekommendera en passande ersättare och återbetala kostnaden av outnyttjade lektioner med läraren gällande en 12 månadersperiod efter köpdatum.

5.13
Studenten har rätt att när som helst ändra instrument eller lärare och webb-plattformen godtar att återbetala outnyttjade lektioner som inte längre är nödvändiga upp till 12 månader efter köpdatum.

5.14
Skulle lärarens\ omständigheter ändras vilket resulterar i att hen inte längre är tillgänglig att hålla i framtida lektioner som köpts i ett block, kommer webb-plattformen att leta efter en ersättare för läraren och återbetala studenten för outnyttjade lektioner för en 12 månadersperiod efter köpdatum.

5.15
Alla outnyttjade köp kan komma att bli returnerade till Musikundervisning.se inom 14 dagar efter köpdatum .

5.16
När studenten krävers lektioner över en längre period och om det överrenskommits med läraren på förhand, har studenten möjlighet att köpa en fast terminsplan. Köpet av en fast terminsplan berättigar studenten en rabatt på 20% på priset .

5.17
För att kunna köpa en fast terminsplan måste minst 12 lektioner bokas av läraren. Dessa lektioner kommer att skapas med hjälp av informationen gällande datum, tid, plats och längd på lektionen som tillhandahållits av studenten.

5.18
Studenten godkänner att när de köper en fast terminsplan och får en rabatt på 20%, avsäger de sig rätten att ändra eller avboka lektionerna i den fasta terminsplanen.

5.19
Skulle läraren behöva avboka en lektion som är köpt som en fast terminsplan, går studenten med på att tillförse information med datum, tid, plats och längd gällande en ersättningslektion. Denna kommer att bokas av läraren utan extra kostnad för studenten.

5.20
Skulle lärarens\ omständigheten ändras med resultatet att de inte längre kan hålla i framtida lektioner som köpts med en fast terminsplan, kommer webb-plattformen att söka efter en ersättare och återbetala outnyttjade lektioner till studenten gällande en 12 månaders period från köpdatum.

5.21
Gällande lektioner studenten vill ha hemma hos sig har läraren rätt att lägga till en transportavgift på £0, £4, £6, £8 or £12 per lektion. Läraren ska meddela vald avgift när bokningen sker.


Betalning

6.1
Priset som studenten ska betala kommer visas tydligt på lärarens profil, på lektionsbekräftelseskärmen och när studenten köper blocklektioner.

Om läraren avbokar en lektion kommer den att återbetalas utan extra kostnad eller flyttas till ett annat datum som passar studenten.

6.2
Priset är en kombination av undervisningsavgiften och plattformsavgiften. Priset inkluderar all applicerbar skatt, inklusive moms.

6.3
Plattformsavgiften är summan som dragits av från priset, denna är betalningsbar till webb-plattformen i utbyte mot marknadsföring, kommunikation, bokning och avgifter. Detta förses till läraren av webb-plattformen.

6.4
Undervisningsavgiften är summan som betalas till läraren som samlas in av webb-plattformen i rollen som lärarens\ agent.

6.5
Studenten går med på att betala för alla lektioner i förväg, genom att använda betalningssystemet som finns på webb-plattformen.

6.6
Betalningssystemet förses av Stripe Payments UK Limited, företagsnummer 08480771. Hädanefter referas detta som "Stripe" eller "Betalningssystemet" i dessa villkor. Betalningssystemet fungerar efter överrenskommande Stripes\ regler och villkor. Betalningssystemet accepterar Visa, Visa Electron and Mastercard.

6.7
Betalningen dras från studentens valda konto samma dag som köpet sker.

6.8
Musikundervisning.se krypterar alla kortuppgifter gemom användandet av SSL (Single Socket Layer) teknologi. Webb-plattformen har inte tillgång till studentens kortuppgifter över huvud taget.

6.9
När premenuration väljs vid betalning, godkänner studenten att säkert spara sina kortuppgifter på deras konto på webb-plattformen. Studenten kan välja att be lärare skapa lektioner när betalningen automatiskt dragits från deras kort.

6.10
Studenten har valet att köpa alla blocklektioner och fasta terminsplaner i en enda betalning eller att välja delbetalning.

6.11
Delbetalning ger studenten möjlighet att dela upp kostnaden av blocklektionerna eller den fasta terminsplanen på 3 månatliga betalningar.

6.12
Webb-plattformen erbjuder delbetalning utan några gömda, extra kostnader.

6.13
Den första delbetalningen kommer att dras från studentens kort samma dag som köpet sker. Därefter kommer webb-plattformen automatiskt att dra kommande delbetalningar på samma dag 1 respektive 2 månader senare.

6.14
Genom att välja delbetalning går studenten med på att säkert spara sina kortuppgifter på sitt konto på webb-plattformen, för att kunna underlätta betalningarna som beskrivs i klausul 6.13 i dessa villkor.

6.15
Webb-plattformen skickar en notifikation till studenten tre dagar innan den andra och tredje delbetalningen för att informera om den kommande debiteringen.

6.16
Studenten går med på att säkerställa att betalmedel finns tillgänligt för att betalningen ska underlättas.

6.17
Om en betalning inte skulle gå igenom kommer Musikundervisning.se att meddela studenten via mail. Studenten går med på att skriva in sina kortuppgifter på nytt på webb-plattformen för att möjliggöra framtida betalningsförsök.

6.18
Student godkänner att Musikundervisning.se kommer att meddela läraren om en betalning skulle misslyckas och läraren kommer att avboka kommande lektioner innan delbetalningen kunnat dras.

6.19
Ifall fler lektioner tas än vad som betalats för, godkänner studenten att Musikundervisning.se i egenskap som lärarens agent, ha rätt att sända vidare skulder till en tredje part ifall pengarna inte skulle betalas in inom en 3 månaders period. Studenten förstår att detta kan komma till att påverka kreditvärdigheten.

6.20
Webb-plattformen går med på att tillhandahålla ett kvitto som finns tillgängligt både på studentens konto på webb-plattformen och också via mail till studentens valda adress.

Bokningar, avbokningar och klagomål.

7.1
När en lektion har bekräftats, betalats för men senare avbokas av studenten med mindre än 24 timmar varsel, kan inga återbetalningar ges.

7.2
Om en bekräftad lektion inte äger rum på grund av att en student inte närvarar och hen inte har gjort några försök att avboka, kan ingen återbetalning ges.

7.3
Om en lektion inte äger rum på grund av att läraren inte har tillgång till studentens hem och studenten inte har svarat på lärarens försök till kommunikation, kan ingen återbetalning ges.

7.4
Ifall studenten ankommer sent till lektionen, går läraren med på att vänta en rimlig tid innan lektionen avbokas. Ingen återbetalning kan ges under dessa omständigheter.

7.5
Lektioner som avbokas av studenten med mer än 24 timmars förvarning kan antingen ombokas utan extra kostnad, alternativt kan en full återbetalning ansökas om.

7.6
Om en förfrågan uppfyller kraven som beskrivs i klausul 7.5 i dessa villkor, eller vid klagomål, kommer återbetalningen att ske inom 30 dagar efter förfrågan.

7.7
En student har rätt att avboka en lektion när som helst fram till lektionsstart.

7.8
För att avboka lektionen måste studenten skicka ett meddelande till läraren via webb-plattformen.

7.9
Läraren har rätt att avboka en lektion när som helst fram till lektionsstart. Alla lektioner som avbokats av läraren kommer antingen att återbetalas som beskrivet i klausul 7.6
i dessa villkor eller bokas om efter överrenskommet datum och tid.

7.10
Alla klagomål, inkluderande de gällande lektionskvalitet, att läraren inte är närvarande vid lektion, uppförande av lärare, uppförande av student och problem gällande webb-plattformen kommer att hanteras efter Musikundervisning.se policy gällande klagomål. Kopia finns tillgänglig vid förfrågan.


Trygghet och skydd av barn

8.1
Musikundervisning.se anser att trygghet och skydd av barn är av största vikt. Det är allas ansvar inom Musikundervisning.se genemskap att se till att skydda barnen och hålla dom trygga.

8.2
The DSL (Designated Safeguarding Lead) för Musikundervisning.se är Alex Wibrew. Han kan kontaktas via mail på [email protected]

8.3
Musikundervisning.se kommer att uppdatera sin trygghetspolicy i september varje år. En expert kommer att hjälpa till och se till att trygghetspolicyn är aktuell.

8.4
Alla lärare förses med dokumentet Keeping Children Safe in Education och måste läsa och förstå detta dokument innan publicering på webb-plattformen.

8.5
Alla lärare förses med en uppförandekod, inkluderande policy gällande accepterat användande vilket måste läsas och förhållas till hela tiden. En kopia finns tillgänlig vid förfrågan.

8.6
Alla lärare förses med en policy gällande ensamarbete vilken måste läsas och förhållas till hela tiden Tutors. En kopia finns tillgänglig vid förfrågan.

8.7
All policy och dokument kommer att ses över årligen i september och nya versioner kommer att distruberas efter behov.

8.8
Vid bekymmer angående ett problem gällande trygghet eller säkerhet för barn bör detta omedelbart uppmärksammas till DSL genom att använda Musikundervisning.se proforma, som finns tillgänlig vid förfrågan.

Ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsning

9.1
Dessa regler och villkor hindrar och begränsar inte webb-plattformens ansvar för något som inte är tillåtet enligt att göra.

9.2
Musikundervisning.se är inte ansvariga för förlust eller skada orsakat av studetsens användande av webb-plattformen som anges i dessa regler och villkor Music.

9.3
Studenten kan hållas ansvarig för förlust eller skada mot Musikundervisning.se vilket resulterat i ett brott mot dessa regler och villkor eller annat missbruk av webb-plattformen.

Immateriella rättigheter

10.1
Genom att acceptera dessa villkor, samtycker Musikundervisning.se gemenskap att förse ett permenent tillstånd till Musikundervisning.se, vilket är fritt från royalty and icke-enklusivt, vilket möjliggör Musikundervisning.se att distributera, kopiera, visa upp offentligt och skapa avledda arbeten baserat på material som inkommit från Musikundervisning.se gemenskap.

Ändringar av regler och villkor

11.1
Dessa regler och villkor ersätter alla tidigare versioner och trädde i kraft från och med torsdag 8e Juli 2021

11.2
Musikundervisning.se bibehåller rätten att ändra dessa regler och villkor när som helst. Användarna av Musikundervisning.se uppmanas att kolla regler och villkor på hemsidan regelbundet för att försäkra sig om eventuella ändringar. Vi strävar efter att meddela ändringar till alla användare av Musikundervisning.se i god tid.

Gällande lag och jurisdiktion.

12.1
Reglerna och villkoren som anges här och eventuella disputer eller krav (inklusive de av en icke-avtalsenlig natur) associerade med dom ska avgöras enligt svensk lag och Sveriges domstolar kommer att ha total Englsh Law and the courts of England will have total jurisdiktion över processen.

12.2
Om någon av dessa regler och villkor visar sig vara oförverkligbar gällande upprätthållandet av klausul 12.1
behålls alla andra delar intakta.

Arrangemang för studenter av musikservice som arbetar med Musikundervisning.se under Covid-19 krisen under 2020

13.1
MoreMusic UK Ltd har en överrenskommelse med din musikservice som ersätter dessa regler och villkor som tidigare beskrivits.

13.2
More Music Group förstår att du har en existerande överrenskommelse med din musikservice och ditt användande av service som förses av More Music Group kränker inte eller åsidosätter det överrenkommandet.

13.3
More Music Group har varit angagerad av din musikservice för att förse ett klassrum online och administrativ service.

13.4
More Music Group bearbetar din data i enligt både vår integritetspolicy och specifikt för att möjliggöra ditt barns/ musikutbildning via våra klassrum online.

13.5
Genom att använda vår service bekräftar du att du har givit samtycke till ditt barns/ lärare, eller din musikservice för att fortsätta med ditt barns/ musikutbildning online via Musikundervisning.se, en del av More Music Group.

13.6
Som ett resultat av dina instruktioner som beskrivs ovan, kommer antingen du eller din musikservice ha ordnat ett studentkonto i ditt eller ditt barns/ namn på Musikundervisning.se, en del av More Music Group.

13.7
Genom att acceptera dessa villkor, godkänner du att använda plattformen försedd av Musikundervisning.se, en del av More Music Group för att arrangera ditt barns/ musiklektioner online.

13.8
Genom att acceptera dessa villkor, godkänner du att eventuella problem eller klagomål som uppstår efter interaktioner med en lärare, om det än må gälla lektionskvalitet, kommunikation eller någon annan faktor, kommer att tas upp med din musikservice och More Music Group kommer inte på något sätt att hållas ansvarig för resultatet.

13.9
Vidare, erkänner More Music Group att betalning och fakturering för lektioner som studenten åtagit sig kommer att hanteras av din musikservice/ och därmed kommer inte More Music Group kräva, eller kunna kräva pengar från studenten i utbyte mot deras aktivitet på webb-plattformen.

13.10
Genom att acceptera dessa villkor, erkänner du att du kan avsluta arrangemanget genom att kontakta din musikservice och that More Music Group kommer inte på något vis att hållas ansvariga för eventuella problem eller disputer vilket kan bli resultatet. Avslutandet av arrangemanget kommer att styras av villkoren vilka du har ingått med din musikservice.

13.11
Genom att acceptera dessa villkor instämmer du utryckligen att More Music Group/ roll i din relation med din musikservice är att endast förse teknologin och den adminstrativa supporten för att möjliggöra lärandet online, utan extra kostnad för studenten.

public/rules.student_rules_fourteen

public/rules.student_rules_fourteen_text public/rules.student_rules_additional_policy