Integritetspolicy - More Music Group.

Om denna policy

Denna policy uppdaterades senast 15e april 2020. Vi granskar policyn regelbundet och därför rekommenderar vi att du är bekant med innehållet innan du använder våra tjänster.

Vilka är vi och vad gör vi

More Music Group är ett företag registrerat i Storbritannien med organisationsnumret 10946567. Vår registrerade adress är 1st Floor, 1 East Poultry Avenue, London, United Kingdom, EC1A 9PT. More Music Group är ensam ägare och operatör av hemsidan https://musikundervisning.se. Vår dataskydd-tjänsteman är Alex WIbrew. Han kan kontakas via [email protected]

Vi är regulerade av the General Data Protection Regulations. En kopia kan hittas here.

Privatlärare förser vi tjänster med marknadsföring, säker kommunikation och bokningssystem och avgifter.

Privata studenter förser vi med högkvalitativa, professionella musiklärare som har, innan de har blivit synliga på vår plattform blivit granskade och bakgrundskontrollerade för att försäkra deras lämplighet och att referenser är av tillräcklig kvalitet och trygghet.

För Musikservice

förser vi tjänster med klassrum online och associerade administrativa, lednings och övervakningssystem.

Våra roller och ansvar

För att kunna förse dessa tjänster och för att följa våra avtalsenliga, lagstadgade och juridiska skyldigheter, samlar vi och bearbetar personlig information som detaljeras. Vi samlar inte in onödig information och vi kommer inte att bearbeta personalig data på något vis som inte är beskrivet i denna policy. För privatlärare och studenter är vi “kontrollanter” av din personliga data. Detta betyder att vi:

 • Är ansvariga för samtycke med artikel 5 av principerna av the General Data Protection Regulations.
 • Vill arbeta med dig borde du träna dina rättigheter som en individ.
 • Är ansvariga för det tekniska och organisatoriska strukturerna som håller din information säker.
 • Välj processorer och tredje parter med omsorg och ha bindande avtal på plats som täcker alla områden av GDPR, inklusive överföringen av data utanför EU.
 • Rapportera dataöverträdelser till ICO och där det är nödvändigt andra övervakande auktoriteter inom EU, om inte överträdelsen är osannolik att resultera i en risk gällande rättigheterna och friheten för individen. Vi är också ansvariga att informera påverkade individer (om överträdelsen troligen resulterar i en hög risk gällande deras rättigheter och friheter).
 • Följ med GDPR ansvarsskyldighet.
 • Vi är registerade med ICO under referensnummer ZA462894

För musikservice klienter, är vi “processorn”. Detta betyder att vi:

 • Processeserar personalig data endast efter överrenskommelse med dina instruktioner.
 • Behåll detaljerade uppgifter av bearbetning och aktiviteter.
 • Säkerställ att den lämpliga säkerhetsstandarden är på plats.
 • Kommer inte fastställa en tredje part att bearbeta personlig data utan att tydligt beskriva detaljer i detta meddelande.
 • Meddela kunder om en säkerhetsbrott inom en rimlig tidsram för att säkerställa att brottet rapporteras till informationskommissionären inom 72 timmar.

Informationen vi samlar in

För privatstudenter som skickar ett initialt meddelande till en lärare samlar vi in namn, mailadress, önskat instrument, telefonnummer och vald text att vidarebefodra till en lärare. Valfritt födelsedatum kan ävan samlas in. Om en privatstudent mottager undervisning från en lärare, samlar vi även in adressinformation, namnen på ytterligare användare. Födelsedatum och profilbild är valfritt. Betalningen sker via en säker betalport via vår partner Stripe. More Music Group har aldrig tillgång till dina kortuppgifter, SSL kryptering används för att hålla dina kortuppgifter dolda.

För privatlärare som ansöker för att gå med på plattformen samlar vi:

Namn, adress, mailadress, födelsedatum, undervisning i vilka instrument, ett CV och vald text för att svara på pedagogiska frågor i en textruta.

Om en privatlärare accepteras till plattformen samlar vi in profilbild och upp till 3 valfria bilder. Vald text som beskriver din undervisningsmetod, utdrag ur brottsregistret, bankkonto-uppgifter och en valfri video.

För både privatstudenter och lärare bearbetar vi kommunikation mellan parter och information gällande bokningar, betalningar och kalenderinformation.

För musikservice klienter bearbetar vi det tillhandhållna lärarnas namn, mailadresser, undervisning på vilka instrument. En bild och vald text som beskriver tjänsten du erbjuder. Vi bearbetar även å dina vägnar, studentnamn, förälders eller målsman mailadress och ifall det är flera barn från samma familj som tar lektioner, namnet på föräldern.

Vi bearbetar även kommunikation mellan lärare och studenter, information gällande boknings- och kalenderinformation.

Denna information samlas in genom användandet av inmatningsfält inne på hemsidan, eller via mailkommunikation och filöverföring. Vår hemsida är lösenordsskyddad. Vår mail och lagringsanläggning är molnbaserade och skyddade via 2FA (2-vägs auktorisering)

Hur vi använder din personliga data

More Music Group tar vårt ansvar gällande att skydda din integritet på största allvar och avslöjar aldrig din personliga information, eller delar eller använder din data på sätt som inte beskrivs i denna integritetspolicy. Vi kommer aldrig att sälja din personliga data. Din data sparas endast så länge som det är nödvändigt för att förse dig med tjänsterna begärda av dig. Vi samlar in och bearbetar din data för att fullföra våra plikter som beskrivs i våra regler och villkor och via SLA for musikservice. Vi använder din för att ge dig bästa möjliga standard på våra. Enligt svensk lag, bearbetar vi din data för att fullföra våra krav gällande redovisning och beskattning. För våra privatstudenter och lärare kommer vi av och till skicka marknadsföringsmaterial eller nyhetsbrev via mail genom en välskött kommunikationsplattform. Vi gör det på laglig basis av ett legitimt intresse och du har rätten att säga upp det när som helst. För privatstudenter endast använder vi även er mailadress till att skicka riktad marknadsföringsinformation om våra produkterbjudanden och kampanjer via plattformer på sociala medier. För att göra detta delar vi din mail tryggt med sociala medieorganisationer, så som Facebook, som kommer att matcha våra marknadsföringskrav till dina sociala medier profil. Vi gör det på laglig basis av legitima intressen för att skicka produkinformation till dig via sociala medier vilket vi tror är relevant för dig. Du kan välja bort denna tjänst när som helst via inställningarna inne på ditt konto på Musikundervisning.se. Denna tjänst erbjuds inte till musik service klienter.

Dina rättigheter och hur du använder dom

Som beskrivet i de genrella dataskyddsregleringarna (länk tillgänlig i den första sektionen) erkänner vi dina rättigheter i relation till den data vi har på dig.

 • Du kommer att ha tillgång till din persnliga information och all aktivitet som är relevant gällande de tjänster vi förser som du använder.
 • Du har rätt till att ändra din personliga information och till att begära ändringar på de fel vi har gjort.
 • Du har rätt att begära oss att radera din personliga information.
 • Du har rätt att begära oss att tillgodese dig med den personliga information du har gett oss på ett vanligen använt, maskinläsbart format.
 • Du har rätt att när som helst avpremenurera från alla maillistor som används för att sprida marknadsföring och nyhetsbrev. Avprenumerationsknappen längst ned i dessa mail möjliggör denna funktion direkt och automatiskt.
 • Du har rätt att bestrida beslut gjorda av More Music Group vilka kan oroa eller påverka dig.
 • Du har rätt att bestrida fortsatt behandling av din personliga information.
 • Du har rätt att annars begränsa vår behandling av din personliga information under vissa omständigheter.
 • Medan det inte finns några skyldigheter för dig att förse din personliga data, kan vi eventuellt då inte förse dig med önskade tjänster om du väljer att inte göra det.

För mer information gällande dessa rättigehter och hur du kan använda dom, finns alla detaljer i guiden utfärdad av UK Information Commissioner’s Office, detaljer vilka kan hittas here.

Vänligen kontakta Alex Wibrew via [email protected] för att starta processen kring dina personliga rättigheter gällande din personliga information.

Om du önskar att lämna klagomål till More Music Group gällande vårt användande eller behandling av din personliga data, finns en kopia av vår klagomålspolicy tillgänglig vid förfrågan till vår dataskyddschef, Alex WIbrew. Du kan kontakta Alex via [email protected]

Önskar du att ta ditt klagomål vidare till informationkommisionärskontoret kan du göra det via denna länk.

Delning och avslöjande av din information med tredje parter.

För att kunna förse dig med bästa möjliga service har vi överrenskommelser på plats med följande tredje parter, som kan komma till att behandla din data.

Postmarkapp.com förser oss med tjänster för transaktionella notifikationsmail. Som en del av våra tjänster, kommer du att få påminnelser och notifikationer skickade via mail när lektioner skapas eller när du har mottagit eller meddelande. Denna tjänst är integrerad i vår plattform. Postmarkapp.com sekretessmeddelande finns här.

Daglig mail och administration sker via molnbaserade applikationer och lagring i Gsuite for business. En kopia av Googles integritetspolicy finns här.

För att försäkra att din personliga data behandlas på rätt sätt, använder vi automatiseringsprocess från Zapier. En kopia av deras integritetspolicy hittas här.

För privatstudenter och lärare använder vi oss av den integrerade finanshanteringsplattformen E-conomic som ett finanshanteringsverktyg. En kopia av E-conomic integritetspolicy finns här.

För privatlärare och studenter sköter vi vår marknadsföring- och informationsmail via ett system som sköts av Active Campaign. Du kan när som helst avpremenurera från dessa mail genom att trycka på "Avpremenurera" längst ned i mailet. Du kan också hoppa av via inställningarna i "mitt konto" sektionen på ditt konto på Musikundervisning.se. Active Campaigns integritetspolicy finns här.

För privatlärare erbjuder vi den valfria tjänsten att lägga till video meddelanden till din privata profil via en länk från Musikundervisning.se Youtube-kanal. Youtubes integritetspolicy här.

För privatlärare erbjuder vi tjänsten att ordna med ansökan för ett utdrag ur belastningsregistret via vår tjänstleverantör Ucheck. Uchecks integritetspolicy finns här

För privatstudenter förser vår betalningsleverentör Stripe Payments UK Ltd, organisationsnummer 08480771, en säker kortbetalning med SSL krypterin. More Music Group kommer aldrig att se dina kortuppgifter. Anonyma transaktionsuppgifter lagras och vi använder dessa i syfte för återbetalningar, revesioner och övervakningen av avbetalningar. En kopia av Stripes\ integritetspolicy finnsprivacy här

Cookies

För att förbättra vår generella prestation och ansträngningar gällande marknadsföring, samlar vi icke-personlig information för statistik och analyser via cookies. För privatstudenter endast, för att förbättra kvaliteten av vår marknadsföringsgrupp delar vi anomyserad data med sociala medie-plattformar som Facebook only. Vid ditt första besök på sidan får du alternativet att se över dina cookies-preferenser. Cookies förses också för att komma ihåg dina preferenser för att kunna ge dig en snabb och enkel upplevelse när du är inloggad på Musikundervisning.se. Våra cookies kommer endast samla in information relaterat till din aktivitet på Musikundervisning.se och ingen annanstand på internet. Via dina webbläsarinställningar kan du styra vilka cookies som accepteras. Vi rekommenderar att du regelbundet ser över dina cookies-inställningar på din webbläsare.

Håller din data säker

Vi tar vårt åtangande att hålla både din data och vår plattform säker på största allvar. Vår hemsidas värd är via Digital Ocean.com på deras europeiska datacenter i Frankfurt, Tyskland. SSH åtkomst till servern är endast tillåtet från en uppsättning av vitlistade IP-adresser Lösenordstillgång är inte tillåtet, inte heller root-åtkomst. Ptkomst är endast från SSH tangentbord, vilka ses över regelbundet. Data lagras på en RDS relationell databastjänst, vilket är en MySQL styrd databas. Säkerhetskopior är automatiskt upprätthållna och säkert lagrade separat på Digital Oceans NAS / SAN icke synliga servar. Alla delar av vår infrastruktur följer med ISO27001.

Genom vår partner Cloudflare, säkerställer vi att all nätverksdata är krypterad via https och ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda mot Ddos-typ attacker sker.

Legitima intressen

Som beskrivet i “Hur du använder din personliga data” sektion av denna policy, skickar vi från och till ut information kring marknadsföring- och nyhetsbrev via mail till våra privatstudenter och lärare, vid sidan av att använda sociala medie-plattformar för att hålla dig informerad gällande vår senaste erbjudanden och uppdateringar. Vi gör detta på laglig basis av “legitima intressen’. Vi har gjort en riskbedömning gällande berättigandet av dessa handlingar och har säkerställt att balansera våra egna komersiella intressen (via direkt markandsföring) mot dina personliga intressen. Ytterligare skyddsåtgärder byggs in via kryssutan i inställningarna inne på ditt konto och avpremunerationsknappen finns längst ned på alla mail.

Hur länge sparar vi din data?

För privatstudenter behåller vi din data i 2 år, räknat från din senaste interaktion på plattformen. Ekonomiska och faktureringsuppgifter däremot sparas under en 7 års period.

För privatlärare som ansökte att gå med på plattformen men aldrig fullföljde en ansökan sparar vi data i 3 år, räknat från din senaste interaktion på plattformen.

För privatlärare som accepterades till plattformen men efter det varit inaktiva sparar vi data i 3 år, räknat från din senaste interaktion på plattformen. Ekonimiska och faktureringsuppgifter däremot sparas under en 7 års period.

För musikservice, ert data är tydligt flaggat, markerat och lagrat i vår databas, redo att direkt och permanent raderas eller flyttas efter din önskan och förfrågan.