Integritetspolicy - More Music Group.

Registrering

Registrering sker online via registreringsknappen av varje grupp och genom att senare bekräfta registreringsmailet vilket kommer att skickas ut innan startdatum för gruppen. Betalning för gruppen kommer att ske innan startdatum via registeringsmailen.

Betalning med kreditkort

Betalning sker online via mail vilket kommer att skickas ut efter kontakt med läraren och kontoret. Summan kommer att dras från ditt konto först när det är tillräckligt många deltagare för att gruppen ska kunna skapas.

Avbokning – ersättning

Avbokning kan endast ske upp till 14 dagar föra planerat startdatum för gruppen. Hädanefter, är registreringen bindande och den betalade summan kan inte återbetalas oavsett anledning för avbokningen. Genom att boka tidigare än 14 dagar innan startdatum för gruppen kommer ersättning betalas för den betalade summan plus en administrativ avgift.

Betalning och registrering

Om det finns tillgänglig plats i gruppen kommer du att kontaktas inom 1-2 arbetsdagar av läraren och vårt kontor. Du kommer då att bekräfta om du vill ha en plats i gruppen eller inte. Hädanefter, kommer vi att skicka ett mail gällande betalning vilket måste bekräftas för att säkerställa din plats i gruppen. Registreringen är endast giltig från det att beställningen har fullgjorts.

Reservationer finns gällande byte av lärare och plats och avbokning/förlängning på grund av sjukdom eller liknande. Avbokade lektioner (ex på grund av sjukdom) kommer att utföras i förlängning av de planerade lektionerna.

Information om möjligheter kring klagomål